Memorandumul de Înțelegere cu Consiliul German pentru Dezvoltare Durabilă

Codul Sustenabilității: a fost semnat Memorandumul de Înțelegere cu Consiliul German pentru Dezvoltare Durabilă

Un Memorandum de Înțelegere între Secretariatul General al Guvernului, prin Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, și Consiliul German pentru Dezvoltare Durabilă a fost semnat pentru constituirea Codului Sustenabilității.

„Facem astăzi încă un pas important în implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030: punem bazele Codului Sustenabilității. Este un moment cheie, pentru că, pornind de la experiența Germaniei, pe baza acestui Memorandum de Înțelegere, vom demara elaborarea codului ce va releva, în mod clar și transparent, atitudinea mediului de afaceri privind aplicarea principiilor dezvoltării durabile.”, a declarat László Borbély, consilier de stat, coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă.

Constituirea Codului Român al Sustenabilității va crea transparență și comparabilitate privind performanța sustenabilității entităților. Acesta va cuprinde referiri precise despre mecanismele de raportarea nefinanciară de către toate entitățile care intră sub incidența prevederilor Ordinului Nr. 1938/2016 din 17 august 2016 privind modificarea și completarea unor reglementări contabile.

Important de reținut este că toate formele de organizare, indiferent de industrie sau dimensiune, care nu sunt supuse obligației de raportare, vor putea aplica, în mod voluntar, Codul Sustenabilității.

Raportarea, ce se va realiza prin intermediul unei platforme interactive, va cuprinde aspecte ce țin de: sustenabilitate, mediu, social și de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupției și a dării de mită. Criteriile Codului stabilesc de asemenea necesitatea raportării unei descrieri a politicilor, rezultatelor și riscurilor legate de aceste aspecte.

Prin adoptarea acestui cadru este vizată încurajarea extinderii contribuției companiilor private și a altor entități la procesul de implementare a celor 17 Obiective pentru Dezvoltare Durabilă ale Agendei 2030, asumate de România prin Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030.

Elaborarea Codului Român al Sustenabilității este unul dintre obiectivele specifice ale proiectului „România durabilă – Dezvoltarea cadrului strategic si instituțional pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030” – cod SIPOCA 613, implementat de către Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă. Codul va face parte din mecanismul de monitorizare dezvoltat în cadrul proiectului, și are drept obiectiv urmărirea progresului în implementarea strategiei.