Percepția cetățenilor despre românii din diaspora și demografie

Demografia reprezintă una dintre cele mai mari provocări pe termen mediu și lung pentru dezvoltarea durabilă a României. Populația României scade atât printr-un sold al migrației negativ, cât și prin scădere constantă a ratei sporului natural. Conform unei cercetări sociologice realizată în cadrul proiectului „România Durabilă”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, aproape 60% dintre români identifică plecarea în străinătate ca principală cauză a declinului demografic.

Emigrare

INS raportează date despre două tipuri de emigrație: definitivă (persoane care își stabilesc domiciliul în altă țară), temporară (persoane care își schimbă reședința pentru o perioadă de cel puțin 12 luni).
Din perspectivă obiectivă, cu ajutorul datelor INS, observăm o creștere a numărului de persoa-ne care emigrează definitiv de la 11251 persoane în 2014, la 27229 în 2018 și la 26775 emi-granți definitivi în 2020. În ceea ce privește emigrația temporară, pe parcursul anului 2021 au emigrat 170186 de români. Trebuie menționat faptul că datele oficiale nu reflectă atât de fi-del realitatea migrației, întrucât nu toți cei care aleg să trăiască în altă țară declară oficial acest lucru. Datele ne arată însă care este trendul general. Sunt statistici și estimări bazate pe cifrele comunicate de statele în care lucrează cetățeni români, care arată că numărul real este peste 4 milioane de cetățeni români care locuiesc în alte țari.

Sporul natural

Tot datele INS arată o scădere constantă a ratei sporului natural, măsurat ca spor natural la 1000 de locuitori în perioada 2008-2020: în 2008,  diferența era de -1.4 pentru a ajunge la -3.1 în 2019 și la -6.2 în 2020. Mai precis, acest lucru înseamnă o scădere a populației cu aproximativ 11.500 de persoane doar în 2020, cauzată exclusiv de sporul natural.  Mai mult, în 18 ani, între 2003 (21,63 milioane) și 2020 (19,2 milioane), România a pierdut 2,43 milioane persoane din populația rezidentă, un declin în mod cert îngrijorător.

În 30 ani, între 1990 (314746 nou-născuți) și 2020 (201849 nou-născuți), avem un declin consistent al numărului de nou-născuți cu 35,9%. De asemenea, comparând anul 2020 (298651 decese) cu anul 1990 (247086 decese), vedem o creștere a numărului de persoane decedate cu 20,9%. Toate aceste statistici obiective scot în evidență cât de accelerat este declinul demografic al României și cât de importantă ar trebui să fie această chestiune pentru decidenți.

Percepția cetățenilor

Figura 1 surprinde evaluările subiective ale românilor despre românii din Diaspora și despre declinului demografic. Așa cum se poate observa, o majoritate solidă (68%) a respondenților este de părere că românii din Diaspora ajută România. În același timp, 59% dintre români consideră că românii din străinătate sunt discriminați, ceea ce se corelează cu faptul că doar 26% dintre români sunt mulțumiți de acțiunea statului pentru protejarea drepturilor românilor din Diaspora.

Plecarea în străinătate este indicată de 58% dintre români drept principală cauză a scăderii demografice din România. Interesant este că aproape jumătate (49%) dintre cetățeni cred că românii din Diaspora se vor întoarce în țară.