Indicatori naţionali pentru dezvoltare durabilă ORIZONT 2020

La doi ani de la adoptarea Strategiei Naționale pentru dezvoltare durabilă a României 2030, datele prezentate arată stadiul în care România se află în procesul de implementare și indică domeniile în care este nevoie de acțiune pentru a îndeplini obiectivele naționale de dezvoltare durabilă până în 2030.

Înainte de izbucnirea pandemiei COVID-19 au fost înregistrate mai mult progrese economice, decât în domeniile social şi mediu. Pandemia a încetinit implementarea ODD-urilor și, în unele cazuri, au fost înregistrate regrese. Criza a atins toate segmentele populației, toate sectoarele economiei și toate zonele ţării şi nu este surprinzător că afectează cel mai mult grupurile vulnerabile, a expus inegalități în societatea noastră și agravează și mai mult disparitățile existente.

În acest context, un lucru este evident și anume, direcţionarea eforturilor către implementarea ODD-urilor, care reprezintă baza unei recuperări reziliente, echitabile și durabile.

Prezentul raport a fost întocmit în cadrul proiectului „România durabilă – Dezvoltarea cadrului strategic şi instituţional pentru implementarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030”, cod SIPOCA 613/cod MySMIS 127545, de către Institutul Naţional de Statistică în colaborare cu experţi de la Departamentul pentru dezvoltare durabilă din cadrul aparatului de lucru al Prim-ministrului, utilizând cele mai recente date disponibile.

Broșura este disponibilă aici