Resurse educaționale expert în dezvoltare durabilă

Suport de curs al programului postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Administrație publică pentru dezvoltare durabilă” – Academia de Studii Economice din București

Dezvoltarea durabilă, o viziune holistică – lector dr. Louis Meuleman

Bugetare verde, bugetarea obiectivelor de dezvoltare durabilă – lector Chloé Boutron

Politici publice pentru asigurarea egalității de gen – lector Sascha Gabizon

Modalități de colectare, analiză și interpretare a datelor statistice pentru dezvoltare durabilă – lector Markus Hametner